ADORU

Tiun ĉi libron ni dediĉas al la memoro de

Max Joseph Metzger (1887-1944)
pioniro de ekumeno
martiro de paco kaj unueco en Kristo
esperantisto

kiu skribis kvaronjaron antaŭ ol la nazioj lin murd-ekzekutis:

«Sinjoro unu!» – Al Li genu-fleksu!
Komune gloru Lin el kor-profund’!
Por kruc’ kaj resurekto vi atestu
al tuta mond’ el sama kredo-fund’!

«Spirito unu!» – «Unu pano sankta
vin nutris.» – garanti’ de Di-favor’.
Sur am-ordono staras UNA SANCTA;
per sango ĝin sigelis la Sinjor’!

 

C: Celebranto / Celebrantoj
D: Diakono
K: Kunveno
L: Leganto
S: Solisto / Solistoj
X: (χορός) Ĥoro

ADORU

EKUMENA DISERVA LIBRO

eldonita de IKUE kaj KELI 2001

CIP-Titelaufnahme der Deutschen Bibliothek IKUE kaj KELI:
ADORU, Ekumena Diserva Libro
Eldonejo Ponto / Ponto-Verlag, 2001
ISBN 3-9803793-5-3

IKUE = Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista
KELI = Kristana Esperantista Ligo Internacia
Ne estas permesite reprodukti tekstojn aŭ melodiojn, se ili portas la kopi-rajtan signon ©.

Presita sur 33-g-papero kaj bindita de freiburger graphische betriebe Freiburg i. Br. (Germanio)

Mendebla ĉe: Centra Oficejo de IKUE
Via di Porta Fabbrica 15
I-00165 Roma RM, Italio
<ikue@ikue.org>

aŭ: Libroservo de UEA
Nieuwe Binnenweg 176
NL – 3015 BJ Rotterdam, Nederlando
<uea@inter.nl.net>

Al la supra paĝo / zurück zur übergeordneten Seite
Al la posta paĝo / zur nachfolgenden Seite

Copyright © 2016 Agentur für neuartige Kommunikation (Design) | Copyright © 2016 Bernhard Eichkorn (Inhalte) | Impressum | Datenschutzerklärung