Raporto pri klopodoj pri Esperantaj kateĥismoj

1. En la jaro 1999 tradukis Adolf Burkhardt la germanan libron “Heinz Schütte: Kleiner Ökumenischer Katechismus, Johannes-Verlag Leutersdorf, 1998″ al Esperanto, kaj ni utiligis ĝin dum la 14-a ekumena kongreso 1999 en Gliwice. Tie ni prezentis kajeron” Heinz Schütte: Malgranda Ekumena Katekismo, … ke ĉiuj estu unu … stato de ekumeno sojle de la 3a jarmilo, Villingen 1999„. La titolo de la kajero “… ke ĉiuj estu unu … stato de ekumeno sojle de la 3a jarmilo” estis samtempe la kongresa temo. Adolf kaj mi fervore tralaboris kaj prezentis la tezojn de Heinz Schütte, kiu habiliciatiĝis en 1974 ĉe Josef Ratzinger kaj multe laboris por la ekumeno. La libro listigas ĉiujn komunajn kredo-punktojn, kiuj ja estas pli multaj ol tiuj, kiuj nin disdividas.

2. Klopodoj traduki la germanan „Katechismus der Katholischen Kirche, Kompendium, Pattloch, 2005“ kiel „Kompendio de la Katekismo de la Katolika Eklezio„.

Manfred Retzlaff anoncis traduki la germanan tekston. Sed tio ne realiĝis.
Poste A. Zecchin liveris tradukon rapide faritan el la itala, kiu bozonas komparon kun iu elgermana traduko. Ne estas klare, ĉu la itala aŭ la germana estas la origina teksto, ĉar la ĉeforganizanto ja estis Josef Ratzinger, germano, sed li prezidis komisionon, kies sidejo estis Romo en Italio.

Mi mem tradukis tri kvaronojn de la teksto el la germana. Samtempe Antonio De Salvo, Italo, denove komparis la du tradukojn de A. Zecchin kaj de mi kaj li faris surbaze de la itala teksto korektojn kaj proponojn, kiujn mi akceptis. Tiu korektado de Antonio De Salvo okazis kun la kompendiaj numeroj 391-534.

Antaŭ ol daŭrigi la laboron, mi nun atendas, ĉu iu anoncas intereson pri la la libro. Al mia rondletero 2005 12 17 estis neniu reago. Do mi devas supozi, ke la intereso estas tro malgranda.

Intertempe mi eldonis en oktobor 2006 la BIBLIOn kaj miaj financaj fortoj bezonis paŭzon.

Mi spertis dum la kunlaboro kun Antonio de Salvo, ke ni bezonas unue Kristanan Vortaron, kiun mi perlaboras ekde 2006 sub la nomo de „Kristana Glosaro“:

La traduko de la Kompendio stagnas ekde la somera tempo 2006.

10.2.2016 Bernhard EICHKORN

Al la paĝo „Esperanto“

Copyright © 2016 Agentur für neuartige Kommunikation (Design) | Copyright © 2016 Bernhard Eichkorn (Inhalte) | Impressum | Datenschutzerklärung