Bernhard Eichkorn, Romäusring 20 , D 78050 Villingen rete: eichkorn.b@t-online.de

Estimataj, mi invitas al
Bibliaj Tagoj
kun ADORU, la ekumena Preĝ- kaj kant-libro en Esperanto.

de merkredo, 3. marto 2010, vespermanĝo je 18a horo
ĝis dimanĉo, 7. marto 2010 post la tag-manĝo.

Oni povas ankaŭ veni vendredon ĝis dimanĉo.

La kunvenejo estas:

Haus Mariengrund, D 48161 Münster-Givenbeck, Nünningweg 133

Kion ni faros?

Ni legos bibliajn tekstojn kaj kantos el ADORU. Ĉiu-tage ni celebros unu sanktan meson kaj preĝos el ADORU tag-meze kaj vespere.
Ni bezonas la Biblion kaj la libron ADORU, kiujn oni povas pruntepreni por po 5 € aŭ aĉeti por po 10 €.
La muzikan parton gvidos: eklezia muzik-direktoro Ernst Leuze, kaj sinjoro Stefan Lepping el Werl.

La prezoj:

unu tago (kun matena, tag-meza, kafa kaj vespera manĝoj)
– en unu-lita ĉambro kun necesejo: 57 €
– en unu-lita ĉambro, necesejo en la koridoro: 48 €
– en du-lita ĉambro kun necesejo: 24 € por unu persono

Se iu volas dormi proksime ekster nia domo, ni invitas lin al tri manĝoj (tagmeza, kafa kaj vespera) por 21,50 € tage.

Aliĝoj:

Bernhard Eichkorn, Romäusring 20, 78050 Villingen
au ret-poste, au letere.
Ni rezervos por vi ĉambron, kiam vi sendis 30 € al mia konto
Bernhard Eichkorn K-to Nr. 21193704, Postbank BLZ 60010070
El eksterlando: IBAN: DE95 6001 0070 0021 1937 04, BIC: PBNKDEFF
au al la UEA-konto echk-x (en tiu kazo bv. sendi al mi informon, ke vi pagis)

Tiuj 30 € estas via pago por la organizado de la tagoj.

Se vi aliĝos, bv. infomi min pri jenaj punktoj:
– Kiam vi verŝajne alvenos? Kian ĉambron vi deziras?
– Mi kore salutas vin

Via Bernhard Eichkorn, pastro em.www.bernhard-eichkorn.de/

Al la supra paĝo / zurück zur übergeordneten Seite

Copyright © 2016 Agentur für neuartige Kommunikation (Design) | Copyright © 2016 Bernhard Eichkorn (Inhalte) | Impressum | Datenschutzerklärung