DIO BENU

Gazeto de IKUE-Katolika Sekcio de CxEA agnoskita kiel laika eklezia organizajxo

Jaro 2000 (10) Numero 4 (40)
Lauxdon kaj gloron al Vi, Sanktega Triunuo, unika kaj supera Dio!
Enhavo-tabelo:
53-A IKUE-KONGRESO KUN PILGRIMOJ DE JUBILEA JARO
KIEL NI KONGRESIS KAJ PILGRIMIS EN LA JUBILEA JARO 2000
PRI NOVAJ TERGLOBANOJ KAJ RICXULAJ PENTODEFIOJ
La Pregxejo kaj Monahxejo en Maria-Radna en Rumanio
KREDO KAJ KRISTANISMO EN HUNGARIO
Patrino Tereza – Virino de la Nuna Jarcento
La Pregxtagoj de Polaj Esperantistoj en Cxenstohxova 14-15.X.2000
15-a Ekumena Kongreso 14-21 Julio 2001 en Zagreb, Kroatio
HISTORIO DE IKUE
La Sankta Spirito inspiras tiun, kiu helpopetas la Dipatrinon
Sanktejo de Madono de Dia Amo apud Romo
RADIO VATIKANA
Korespondi deziras

Jen aliaj numeroj de DIO BENU

53-A IKUE-KONGRESO KUN PILGRIMOJ DE JUBILEA JARO
Karaj gefratoj!

Copyright © 2016 Agentur für neuartige Kommunikation (Design) | Copyright © 2016 Bernhard Eichkorn (Inhalte) | Impressum | Datenschutzerklärung